BU İLAÇLAR İŞİTME KAYBINA NEDEN OLUYOR

Birçok ilacın, işitme kaybına neden olabileceğini biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız, yalnız değilsiniz. Bu ilaçlar ”Ototoksik ilaç” olarak geçer. İlaç piyasasında 200′den fazla olduğunu bilinmektedir. Nitekim, kelime anlamı olarak Ototoksik; “​​kulağınıza zarar veren” anlamına gelmektedir ve etkileri; kulakta geçici (genellikle geçici) ya da kalıcı işitme kaybına neden olabilir.

Aşağıda yer alan ilaçlar; işitme kaybına veya kulak çınlaması neden olan ilaçların listesidir. İşitme kaybı; genellikle belirli ilaçlar (örneğin aspirin) alındıktan sonra geri, normal haline dönmektedir fakat bazen kulak kalıcı olarak zarar görebilir. Garip bir şekilde, kulak çınlaması neden olan bazı ilaçlar da kulak çınlamasını tedavi etmek için kullanılır.

Eğer şu anda listede kullandığınız bir ilaç görürseniz, o ilaç yerine daha az toksik içeren bir ilaç olup olmadığını öğrenmek için lütfen doktorunuza başvurunuz.

Salisilatlar

1. Aspirin ve aspirin-içeren ilaçlar
2. Salisilatlar ve metil-salisilatlar

Non-steroid anti-enflamatuar ilaçlar

1. Diclofenac (Voltaren)
2. Etocolac (Lodine)
3. Fenprofen (Nalfon)
4. Ibuprofen (Motrin, Advil, Nuprin, vb.)
5. Indomethacin (Indocin)
6. Naproxen (Naprosyn, Anaprox, Alleve)
7. Piroxicam (Feldene)
8. Sulindac (Clinoril)

Antibiyotikler

1. Aminoglycosides
a. Amikacin (Amakin)
b. Gentamycin (Garamycin)
c. Kanamycin (Kantrex)
d. Neomycin (Birçok antibiyotikli merhemde bulunur.)
e. Netilmicin (Netromycin)
f. Streptomycin
g. Tobramycin (Nebcin)

2. Eritromisin
a. EES
b. E-mycin
c. Ilosone
d. Eryc
e. Pediazole
f. Biaxin
g. Zithromax

3. Vancomycin (Vancocin)
4. Minocycline (Minocin)
5. Polymixin B ve Amphotericin B
6. Capreomycin (Capestat)

Diüretikler

1. Bendroflumethazide (Corzide)
2. Bumetadine (Bumex)
3. Chlor-thalidone (Tenoretic)
4. Ethacrynic acid (Edecrin)
5. Furosemide (Lasix)

Kemoterapötik İlaçlar

1. Bleomycine (Blenoxane)
2. Bromocriptine (Parlodel)
3. Carboplatinum (Carboplatin)
4. Cisplatin (Platinol)
5. Methotrexate (Rheumatrex)
6. Nitrogen mustard (Mustargen)
7. Vinblastin (Velban)
8. Vincristine (Oncovin)

Kinin

1. Chloroquine phosphate (Aralen)
2. Quinacrine hydrochloride (Atabrine)
3. Quinine sulfate (Quinam)

Mukozal Koruyucular

1. Misoprostol (Cytotec)

Kulak çınlamasına neden olabilien ilaçlar

Buharlı solventler

1. Cychohexane
2. Dichloromethane
3. Hexane (gasoline)
4. Lindane (Kwell)
5. Methyl-chloride
6. Methyl-n-butyl-ketone
7. Perchlor-ethylene
8. Styrene
9. Tetrachlor-ethane
10. Toluol
11. Trichloroethylene

Antibiyotikler

1. Aminoglycosides (see previous section)
2. Amphotericin B
3. Chloramphenicol (Chloromycetin)
4. Minocycline (Minocin)
5. Polymyxine B
6. Sulfonamides (Septra, Bactrim)
7. Vancomycin (Vancocin)

Anti-neoplastikler

1. Bleomycin (Blenoxane)
2. Cis-platinum (platinol)
3. Carboplatinum (Paraplatin)
4. Methotrexate (Rheumatrex)
5. Nitrogen mustard (Mustagen)
6. Vinblastin (Velban)

Diüretik ilaçlar (idrar söktürücü)

1. Acetazolamide (diamox)
2. Bumetanide (Bumex)
3. Bendrofluazide
4. Clorothalidone (Hygroton, Tenoretic)
5. Diapamide
6. Ethacrynic acid (Edecrin)
7. Furosemide (Lasix)
8. Hydrochlorthiazide (Hydrodiuvil)
9. Methylchlorthizide (Enduron)

Kardiyak ilaçlar

1. Celiprolol
2. Flecainide (Tambocar)
3. Lidocaine
4. Metoprolol (Lopressor)
5. Procainamide (Pronestyl)
6. Propranolol (Inderal)
7. Quinidine (Quinaglute, Quinidex)

Psikofarmakolojik ilaçlar

1. Amitryptiline (Elavil)
2. Benzodiazepine class
a. Alprazolam (Xanax)
b. Clorazepate (Tranxene)
c. Chlordiazepoxide (Librium)
d. Diazepam (Valium)
e. Flurazepam (Dalmane)
f. Lorazepam (Ativan)
g. Midazolam (Versed)
h. Oxazepam (Serax)
i. Prozepam (Centrax)
j. Quazepam (Doral)
k. Temazepam (Restoril)
l. Triazolam (Halcion)
3. Bupropion (Welbutrin)
4. Carbamzepine (Tegretol)
5. Diclofensine
6. Doexpin (Sinequin)
7. Desiprimine (Norpramin)
8. Fluoxetin (Prozac)
9. Imipramine (Tofranil)
10. Lithium
11. Melitracen
12. Molindon (Moban)
13. Paroxetin
14. Phenelzin (Nardil)
15. Protriptilin (Vivactil)
16. Trazodon (Desyrel)
17. Zimeldin

Non steroidal antienflamatuar ilaçlar

1. Asprin
2. Acematacine
3. Benorilate
4. Benoxaprofen
5. Carprofen
6. Diclofenac (Voltaren)
7. Diflunisal (Dolobid)
8. Fenoprofen (Nalfon)
9. Feprazon
10. Ibuprofen (Motrin, Advil, Nuprin)
11. Indomethacin (Indocin)
12. Isoxicam
13. Ketoprofen (Orudis)
14. Methyl salicylates (BenGay)
15. Naproxen (Naprosyn, Anaprox, Alleve)
16. D-Penicilliamin
17. Phenylbutazone (Butazolidine)
18. Piroxicam (Feldene)
19. Proglumetacin
20. Proquazon
21. Salicylates
22. Sulindac (Clinoril)
23. Tolmetin (Tolectin)
24. Zomepirac

Glukokortikosteroidlerin

1. prednisolone (Prednisone)
2. ACTH (Acthar)

Anestezikler

1. Bupivacain
2. Tetracain
3. Lidocaine (Novacaine)

Antimalaryal İlaçlar

1. Chloroquine (Aralen)
2. Hydroxychloroquine (Plaquinil)

Çeşitli Toksik Maddeler

1. Alkol
2. Arsenum
3. Kafein
4. Nikotin

teknoisitme